ویدیوها

موج سرما در جمهوری چک؛ صخره‌نوردی جای خود را به یخ‌نوردی داد