ویدیوها

euronews_icons_loading
 شروع واکسیناسیون علیه کرونا در اردوگاه پناهجویان سوری در اردن