ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از زمستان سخت ترکیه؛ راهبندان ۲۵ کیلومتری در استان بالیکسیر