ویدیوها

euronews_icons_loading
سومین روز فوران آتشفشان اتنا در جنوب ایتالیا طی هفته جاری

سومین روز فوران آتشفشان اتنا در جنوب ایتالیا طی هفته جاری

آتشفشان اتنا در جنوب ایتالیا روز جمعه برای سومین روز در هفته جاری فوران کرد.

کوه آتنا در جزیره سیسیل یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان محسوب می شود. مقامات ایتالیا اعلام کرده اند که گدازه های آتشفشانی اتنا روستاهای اطراف را تهدید نمی کند. پلیس ایتالیا روز جمعه برای جلوگیری از نزدیک شدن شهروندان به اطراف آتشفشان اتنا مسیرهای منتهی به این مناطق را مسدود کرد.

آتشفشان اتنا یکی از مقاصد گردشگری در جزیره سیسیل است و تماشای شبانه فوران آن طرفداران زیادی دارد.