ویدیوها

euronews_icons_loading
لاشه نهنگ در ساحل اسرائیل؛ منشاء آلودگی ناشی از قطران معلوم نیست