ویدیوها

euronews_icons_loading
نخستین گروه پناهجویان در دولت بایدن از دیوار ترامپ در مرز مکزیک گذشتند