ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر هوایی از تاسیسات نفتی در اختیار مخالفان دولت اسد پس از حمله موشکی