ویدیوها

euronews_icons_loading
نام اولین گوریل متولد شده در باغ‌وحش برلین طی ۱۶ سال اخیر انتخاب شد