ویدیوها

euronews_icons_loading
صد زخمی در حادثه فروریختن جایگاه تماشاگران در استادیوم بازی در هند