ویدیوها

ویدئو؛ قتل جوان موتورسوار میانماری با شلیک گلوله نیروهای امنیتی