ویدیوها

تندیس مشهور مسیح در ریو دو ژانیرو بازسازی می‌شود