ویدیوها

euronews_icons_loading
صف ورود به ورزشگاه المپیک لیون؛ این بار برای واکسیناسیون به جای فوتبال