ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ پاکسازی دریاچه اورو اورو بولیوی از زباله