ویدیوها

euronews_icons_loading
نمادی از خون معترضان میانمار بر سنگفرش خیابان