ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از زائران هند؛ بزرگترین اجتماع مذهبی جهان در کرانه رود گنگ