ویدیوها

euronews_icons_loading
 افطار در میان ابرها؛ نگاهی به سفرهٔ رنگین رمضان در دُبی