ویدیوها

euronews_icons_loading
چگونه می‌توان با اطلاعات هواشناسی حریق‌های طبیعی را پیش‌بینی کرد؟