ویدیوها

euronews_icons_loading
کنشگران هندی به‌هردری می‌زنند تا مردم ماسک بزنند