ویدیوها

ویدئو؛ معترضان بومی تندیس فاتح اسپانیایی در کلمبیا را پایین کشیدند