ویدیوها

euronews_icons_loading
تشویق به زدن واکسن کرونا در برزیل با لباس شخصیت فیلم‌های جنگ ستارگان