ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از هند؛ همزمان با بیداد کرونا طوفان به سواحل این کشور کوبید