ویدیوها

euronews_icons_loading
وزیر برابری جنسیتی فرانسه: خشونت خانگی جسم و رؤیای زنان را می‌کشد