ویدیوها

euronews_icons_loading
کودکان غزه به احترام قربانیان جنگ اخیر در ویرانه‌های شهر شمع روشن کردند