ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ قضات هلندی لاشه بوئینگ ساقط شده شرکت هواپیمایی مالزی را بررسی کردند