ویدیوها

euronews_icons_loading
روز ویساکابوچا در تایلند؛ مراسم روشن کردن شمع توسط راهبان بودایی