ویدیوها

euronews_icons_loading
ساکنان شهر گوما در کنگو از ترس فوران آتشفشان با قایق فرار کردند

ساکنان شهر گوما در کنگو از ترس فوران آتشفشان با قایق فرار کردند

عجله در تخلیه شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در روز جمعه ۲۸ مه (۷ خرداد) ادامه داشت و ساکنان از ترس فوران آتشفشان با قایق، خودرو یا پای پیاده از شهر فرار کردند.

ده‌ها هزار نفر پیش از این از ترس آتشفشان کوه نیراگونگو که هفته گذشته گدازه‌های آن تا نزدیکی شهر گوما جاری شده بود، فرار کرده بودند و برخی به رواندو در همسایگی این شهر پناه بردند.

فرماندار استان کیوو شمالی در کنگو روز پنجشنبه اعلام کرد که هر لحظه امکان دارد فوران جدیدی رخ دهد.

وی دستور تخلیه ۱۰ محله از ۱۸ محله گوما را که نزدیک دو میلیون نفر سکنه دارد صادر کرد.