ویدیوها

فلسطینی‌های ساکن نوار غزه در کنار ساحل دریای مدیترانه