ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از صف پناهجویان مراکشی در سئوتای اسپانیا برای درخواست پناهندگی