ویدیوها

euronews_icons_loading
بزرگترین پارک شناور انرژی خورشیدی در اروپا چگونه کار می‌کند؟