ویدیوها

euronews_icons_loading
رکورد بلندترین برج چوبی اسباب بازی در جهان شکسته شد

رکورد بلندترین برج چوبی اسباب بازی در جهان شکسته شد

رکورد بلندترین برج ساخته شده از بلوک‌های اسباب بازی چوبی در مولوز فرانسه شکسته شد.

این سازه بلند که ساختن آن سه روز طول کشید با استفاده از ۱۲ هزار تخته چوبی اسباب بازی انجام شد. این برنامه که برای تبلیغات شرکت ساختمانی کاپلا صورت گرفته، در نهایت به برجی با ارتفاع ۱۸ متر و ۷۶ سانتیمتر تبدیل شد.