ویدیوها

euronews_icons_loading
اورانگوتان در معرض انقراض بچه زایید

اورانگوتان در معرض انقراض بچه زایید

یک اورانگوتان سوماترایی ماده که نسلش در خطر انقراض است، بعد از هشت ماه و نیم بارداری در باغ وحش چستر بریتانیا بچه زایید. نام این اورانگوتان ماده اِما است و اورانگوتان نری که با او جفت گیری کرده و او هم ۳۴ سال است، پولوه نام دارد. بچه اورانگوتان از زمان تولد تاکنون به مادرش چسبیده و لحظه‌ای از او جدا نمی‌شود، به حدی که هنوز کسی نتوانسته جنسیت او را تشخیص بدهد. از این گونه میمون بزرگ که بومی جنوب شرقی آسیاست، در جهان تنها کمتر از ۱۴ هزار رأس باقی مانده است.