ویدیوها

euronews_icons_loading
گارد مرزی لیتوانی برای جلوگیری از ورود مهاجران اقدام به حصارکشی کرد