ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از هلند؛ سیل زندگی ساکنان چندین شهر جنوبی را مختل کرد