ویدیوها

تصاویری از خسارت سیل ویرانگر در آلمان که جان دست کم ۱۶۰ نفر را گرفت