ویدیوها

کرونا با نوع دلتا به چین بازگشت؛ آغاز آزمایش همگانی تشخیص ویروس در ووهان