ویدیوها

ادامه آتش‌سوزی‌ها در کالیفرنیا؛ یک شهر کوهستانی خاکستر شد