ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از جاری شدن سیل در شمال ایتالیا که با رانش زمین همراه بود