ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدیو؛ بریتانیا و فرانسه گروهی از شهروندان افغان را از کابل خارج می‌کنند