ویدیوها

euronews_icons_loading
مترجمان سابق افغان و گروه ضدجنگ در تظاهرات لندن: دولت بریتانیا مردم افغانستان را تنها نگذارد