ویدیوها

euronews_icons_loading
نخستین نماز جمعه در کابل پس از تسط طالبان بر پایتخت برگزار شد

نخستین نماز جمعه در کابل پس از تسط طالبان بر پایتخت برگزار شد

نخستین نماز جمعه کابل پس از تسلط طالبان بر پایتخت افغانستان در مسجدی در شمال غربی کابل برگزار شد. تعدادی از نمازگزاران افغان نیز در خیابان‌های اطراف مسجد نماز خواندند.

طالبان که اکنون تقریبا تمامی افغانستان را تحت کنترل خود دارد وعده داده است که امنیت مردم را تامین خواهد کرد با این حال خبرهایی از جستجوی خانه به خانه مخالفان از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شده است.