ویدیوها

euronews_icons_loading
آزمایش منحصر به فرد گسترش کووید با استفاده از یک کنسرت موسیقی  در شیلی