ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر ارسالی توما پسکه از شفق قطبی از فضا

تصاویر ارسالی توما پسکه از شفق قطبی از فضا

توما پسکه، فضا نورود فرانسوی تصاویر شفق قطبی نیمکره شمالی با دور تند را به زمین ارسال کرده است. 

این فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی ویدیوها و عکس‌های خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی با زمین همرسان می‌کند. او که قرار است ماه آینده از دومین ماموریت خود به زمین بازگردد، می‌گوید نمی‌دانم چرا و چگونه در طول یک ماه این‌همه شفق قطبی دیدم. در حالیکه در تمام دوران ماموریت نخست تنها یک بار شاهد این پدیده بودم.