ویدیوها

euronews_icons_loading
یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان حملات یازده سپتامبر در بورس نیویورک