ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از شهر جنگزده درعا پس از پیشروی نیروهای دولتی سوریه