ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از کابل تحت حاکمیت طالبان؛ استیصال مردم و شتاب و جولان فقر