ویدیوها

euronews_icons_loading
تغییرات آب‌وهوایی؛ شکار ذرات متان برای شناخت منشئهای پنهان نشت این گاز