ویدیوها

euronews_icons_loading
کشتار بیش از ۱۴۰۰ دلفین در جزایر فارو