ویدیوها

euronews_icons_loading
اوضاع کابل و دره پنجشیر؛ یک‌ ماه از تسلط طالبان بر افغانستان گذشت