ویدیوها

euronews_icons_loading
نامزدهای انتخابات آلمان؛ آنالنا بربوک، رقیبی سرسخت از حزب سبزها