ویدیوها

euronews_icons_loading
دریانوردان کشتی ایتالیایی ۶۵ مهاجر سوار بر یک قایق چوبی را نجات دادند